Onze geschiedenis

Het begon in 1979 met de aanstelling van een pastorale medewerker van Sagrada Familia voor “mensen die niet in de kerk komen”.

De Stichting is op 6 juli 2009 opgericht vanuit de Spaanssprekende parochie La Sagrada Familia te Rotterdam met het doel haar diaconale projecten professioneel te laten beheren en te ondersteunen. De wens om te professionaliseren kwam voort uit de basis. Het lukte niet langer om alle activiteiten enkel door vrijwilligers te laten uitvoeren. We zagen een grote hulpvraag, een grote betrokkenheid en inzet van vrijwilligers, maar ook een onvermogen om alle voorwaardenscheppende taken naast de uitvoering adequaat uit te voeren. De Stichting is een zelfstandige non-profit organisatie, die als doel heeft een sociaal-maatschappelijk steunpunt te zijn voor Spaanssprekenden in Rotterdam en omgeving, waarbij de zelfredzaamheid, participatie en integratie in de Nederlandse samenleving wordt gestimuleerd en sociaal isolement wordt doorbroken.

La Sagrada Familia is een actieve interculturele geloofsgemeenschap in Rotterdam, die ontstaan is in de jaren ´60 van de vorige eeuw, en waarin stadsbewoners afkomstig uit circa 28 Spaanstalige landen in diverse continenten elkaar wekelijks ontmoeten. Door de jaren heen heeft de parochie naast haar liturgische taken een aantal diaconale projecten opgezet om tegemoet te komen aan de vele verzoeken om hulp en advies, die de parochie ontving van binnen en buiten de gemeenschap. De stroom van mensen uit Spaanstalige landen die door de jaren heen aanklopten bij de parochie zijn migranten, met of zonder geldige verblijfsdocumenten: de eerste´gastarbeiders´, slachtoffers van mensenhandel en uitbuiting, seizoenwerkers, asielzoekers, vluchtelingen, (ex)gedetineerden, studenten en stagiairs, migranten door huwelijk of gezinshereniging, maar thans ook steeds meer de ouder wordende oudkomers en de nieuwe generatie die hier in Nederland is geboren en/of opgegroeid. Voor al deze mensen is de komst naar de parochie een ontmoeting met mensen die hen begrijpen, een plek waar ze zich veilig voelen, waar ze samen hun geloof kunnen vieren en contacten kunnen leggen die hen kunnen helpen om hun weg in Nederland of terug naar hun thuisland te vinden. Het doel is om mensen vooruit te helpen, dat ze zelf zelfstandig hun eigen leven kunnen regelen.

Om aan de behoeftes onder de doelgroep tegemoet te komen zijn door de jaren heen met behulp van vrijwilligers projecten opgezet, niet alleen voor parochianen maar voor alle ruim 12.000 Spaanssprekenden in Rotterdam.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.