WERKGROEP In 1995 is deze groep ontstaan als positief en concreet antwoord op de behoefte van de vrouw. Wij werken er aan om een ruimte van respect, een luisterend oor, vertrouwen, nabijheid, vrijheid en betrokkenheid te bieden aan Spaanssprekende vrouwen en hun kinderen. 

PROBLEMEN WAARBIJ WIJ ONDERSTEUNING KUNNEN BIEDEN

  • Psychische of lichamelijke mishandeling.
  • Ongedocumenteerde personen.
  • Nieuwkomers
  • Informatie en vertalingen.
  • Begeleiding naar instanties en waar nodig doorverwijzing.
  • Een brug vormen tussen verschillende culturen.

PROGRAMMA’S

BEGELEIDING VAN VROUWEN EN KINDEREN

Samen met hen op weg gaan in een relatie van vertrouwen om zo te zoeken naar hun eigen weg waarin ze zich erkend weten als personen en dan zodanig hun eigen beslissingen kunnen nemen. Bemiddeling met verschillende instanties voor voorbereiding op de arbeidsmarkt en studie mogelijkheden.

VERSCHILLENDE WORKSHOPS

Met de bedoeling te informeren, richting te geven en hulpmiddelen te bieden  om problemen te voorkomen en talenten te ontwikkelen.    

ACTIVITEITEN MET MINDERJARIGEN

Kinderen de gelegenheid bie-den gewoon kind te zijn door het organiseren van diverse activiteiten, zoals kinder-kampen en speelse pedagogische uitjes. Bemiddeling met verschillende instanties om culturele activiteiten (o.a. muziek, dans, etc) en sport mogelijk te maken (Cultuur en Sportfonds).

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.