Over ons

Stichting Nuestra Casa Rotterdam (SNC) is een Spaanstalige multiculturele migrantenorganisatie die zich richt op Spaanstalige in Rotterdam en omgeving. Opgericht in 2009, vindt zijn oorsprong in 1995 in de Spaanstalige kerk ‘Parroquia Sagrada Familia’.

Bestuurt en ondersteund in haar werk door vrijwilligers, richt SNC zich op de integratie en participatie van Spaanssprekende migranten in de Nederlandse samenleving. We helpen mensen om eigen benen te staan en redzaam te zijn, zodat ze meer kansen krijgen in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Dit resulteert in een betere kwaliteit van leven en een snelle aanpassing aan hun nieuwe leven. Stichting Nuestra Casa Rotterdam opereert vanuit drie werkgroepen: AM, CA en CE.

AM – Apoyo a la Mujer

De werkgroep Apoyo a la Mujer (Vrouwen Ondersteuning) biedt ruimte voor respect, luisteren, vrijheid, vertrouwen en samenleven van Spaanstalige vrouwen (en mannen) en hun kinderen. Wij bieden begeleiding en psychologisch advies bij huiselijk geweld, problemen met de partner of kinderen. We organiseren ook vrijetijdsactiviteiten voor ouders, jongeren en kinderen, zoals: een zomerkamp, muzikale, sportieve en artistieke activiteiten. Wij verzorgen trainingen voor persoonlijke ontwikkeling en workshops gericht op oriëntatie en preventie.

CA – Casa Abierta

De werkgroep Casa Abierta (Open Huis) biedt juridische begeleiding bij migratie- en arbeidsconflicten. Daarnaast biedt het wekelijks inloopspreekuur hulp bij praktische zaken, zoals: schulden, thuisadministratie, ondersteuning bij allerlei procedures en algemene begeleiding. CA organiseert ook Nederlandse lessen op basisniveau en voorlichtingsbijeenkomsten op de Nederlandse cultuur en samenleving. Dit bevordert de integratie van Spaanstaligen in Nederland.

CE – Cercanía 

De werkgroep Cercanía (Nabijheid) is gericht op Spaanstalige oudere volwassenen die zich geïsoleerd en eenzaam voelen vanwege de taalbarrière. We bieden hen ruimte voor ontmoeting, dialoog, ontspanning en het kunnen uitten van hun talenten; door middel van groepsactiviteiten en algemene culturele bezoeken. We bieden ook workshops aan over het gebruik van mobiele telefoons, tablets en laptops.

 

Waarom is Stichting Nuestra Casa nodig?

Behoefte aan informatie door EU-migranten vanuit Spanje Binnen de EU is er vrij verkeer van personen en goederen. Mensen met een EU-paspoort zijn niet verplicht een inburgeringsexamen af te leggen, maar hebben ook geen rechten. Stichting Nuestra Casa heeft te maken met een grote toestroom van nieuwkomers die vanwege de hoge werkloosheid in Spanje hun toevlucht zoeken in andere Europese landen op zoek naar een inkomen. Deze mensen hebben behoefte aan informatie. De informatievoorziening vanuit de gemeente is zeer beperkt en mager (individueel, eenmalig). Het op weg helpen in Nederland van deze migranten is dan volledig afhankelijk van familie, kennissen en tussenpersonen. Dat de verstrekte informatie dan vaak niet accuraat, betrouwbaar of soms onjuist is zorgt voor situaties die de samenleving als geheel een heleboel kosten.

Relatieproblemen, huiselijk geweld en mensenhandel Naast de (arbeids)migranten uit Spanje komen er ook veel Spaanstalige migranten uit Latijns-Amerika vanwege de liefde naar Nederland. Interculturele relaties kennen vaak extra veel problemen. Er is regelmatig sprake van ernstige relatieproblemen of mishandeling. De betrokken vrouwen hebben dan behoefte aan juridische, sociale en vaak ook financiële hulp. Helaas zijn er ook vrouwen die in de val lopen van loverboys en mensenhandelaren. Ze denken een leuke partner te hebben gevonden, die er financieel ‘warmpjes’ bij zit, maar al snel na aankomst in Nederland blijkt dat hij andere bedoelingen heeft. Ook deze vrouwen kloppen steeds vaker bij Nuestra Casa aan.

Taalbarrière Zowel Spaanstalige migranten als Nederlandse instanties benaderen Stichting Nuestra Casa regelmatig voor hulp bij de onderlinge communicatie. Het niet (goed) beheersen van de Nederlandse taal vormt een belemmering in het contact tussen de gemeente en andere instanties met nieuwe EU-migranten. Gemeenten vinden dat ze weinig mogelijkheden hebben (door het ontbreken van een inburgeringsplicht) om de verbetering van de taalbeheersing van EU-migranten te stimuleren. Europese migranten hebben vooral behoefte aan goede, snelle en betaalbare taallessen.

Financiële problemen Veel migranten verkeren in financiële problemen. Regelmatig zijn de problemen te wijten aan problemen met instanties, zoals het te laat ontvangen van uitkeringen of toeslagen, of het (tijdelijk) intrekken hiervan in verband met het vernieuwen van de verblijfsvergunning, terwijl de vaste lasten doorlopen. Ook misverstanden door het niet (goed) begrijpen van brieven spelen een belangrijke rol.

Sociaal isolement Veel Spaanstalige migranten bevinden zich in een sociaal isolement, vooral ouderen, zieken en gedetineerden. Dat komt door de taalbarrière en het ontbreken van een netwerk.

Afstand tot de arbeidsmarkt Veel van onze cliënten en vrijwilligers hebben een afstand tot de arbeidsmarkt, vanwege de taalbarrière, cultuurverschillen, afwijkende diploma’s of discriminatie. Dit komt hun zelfbeeld niet ten goede, los van alle financiële zorgen die het oplevert. *Bron: http://www.lize.nl/signalering-van-knelpunten-maar-geen-gericht-beleid/  

Het begon in 1979 met de aanstelling van een pastorale medewerker van Sagrada Familia voor “mensen die  niet in de kerk komen”.

La Sagrada Familia is een actieve interculturele geloofsgemeenschap in Rotterdam, die ontstaan is in de jaren ´60 van de vorige eeuw, en waarin stadsbewoners afkomstig uit circa 28 Spaanstalige landen in diverse continenten elkaar wekelijks ontmoeten. Door de jaren heen heeft de parochie naast haar liturgische taken een aantal diaconale projecten opgezet om tegemoet te komen aan de vele verzoeken om hulp en advies, die de parochie ontving van binnen en buiten de gemeenschap. De stroom van mensen uit Spaanstalige landen die door de jaren heen aanklopten bij de parochie zijn migranten, met of zonder geldige verblijfsdocumenten: de eerste´gastarbeiders´, slachtoffers van mensenhandel en uitbuiting, seizoenwerkers, asielzoekers, vluchtelingen, (ex)gedetineerden, studenten en stagiairs, migranten door huwelijk of gezinshereniging, maar thans ook steeds meer de ouder wordende oudkomers en de nieuwe generatie die hier in Nederland is geboren en/of opgegroeid. Voor al deze mensen is de komst naar de parochie een ontmoeting met mensen die hen begrijpen, een plek waar ze zich veilig voelen, waar ze samen hun geloof kunnen vieren en contacten kunnen leggen die hen kunnen helpen om hun weg in Nederland of terug naar hun thuisland te vinden. Het doel is om mensen vooruit te helpen, dat ze zelf zelfstandig hun eigen leven kunnen regelen.

Om aan de behoeftes onder de doelgroep tegemoet te komen zijn door de jaren heen met behulp van vrijwilligers projecten opgezet, niet alleen voor parochianen maar voor alle ruim 12.000 Spaansprekenden in Rotterdam.

logo SF

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.