Missie en Visie

Missie

Spaanstaligen in Rotterdam en omstreken effectief de weg wijzen in de Nederlandse samenleving

Visie: in 2020….

…..  heeft NC een reputatie als laagdrempelig en tweetalig expertisecentrum over en steunpunt voor Spaanstaligen in Rotterdam,

…… beschikt NC over een groot netwerk, voldoende en toegeruste vrijwilligers en een stabiele financieringsbasis met voldoende eigen inkomsten,

…… maakt de Spaanstalige gemeenschap effectief gebruik van beschikbare voorzieningen, participeert actief op de arbeidsmarkt, en houdt de Nederlandse samenleving een spiegel voor m.b.t. zorg voor elkaar.

Reageren is niet mogelijk