Vacatures

Op dit moment hebben we volgende (vrijwilligers) vacatures.

Voor het solliciteren stuur ons je motivatie en CV naar: sollicitatie@nuestracasarotterdam.nl


Begeleider voor vrouwen

Functieomschrijving:
De werkgroep AMA (Vrouwenondersteuning en begeleiding) is op zoek naar vrijwilligers die vloeiend Spaans en Nederlands spreken en kunnen helpen bij de vertaling bij de afspraken met advocaten, artsen, instanties, etc. van Spaanstalige mensen met problemen in Nederland.

Als u een empathisch, geduldig en goedhartig mens bent, neem dan contact met ons.

Wij bieden:
• Een zelfstandige vrijwilligersfunctie met flexibele werktijden
• Contacten met mensen uit allerlei (Spaanstalige) landen!
• Verbreding van je netwerk hier in Rotterdam en Nederland.
• Mogelijkheden om je talenten te ontwikkelen.
• Reiskosten op basis van ov
• WA- en ongevallenverzekering


Vrijwilliger crowdfunding

Functieomschrijving:
• Verantwoordelijk voor het organiseren van fondswervingactiviteiten
• Het inbrengen van ideeën voor fondsenwerving
• Opzetten en uitwerken van campagnes
• Ontwikkelen en implementeren van een social mediastrategie
• Interactie met community leden op het platform Pif World
• Reageren op donaties, blogs, acties, etc.
• Goed sociaal gevoel hebben en zich verantwoordelijk gedragen
• Het monitoren van het gemaakte plan voor fondsenwerving, samen met de penningmeester en de projectmedewerker van de stichting
• PR, lobby en netwerken

Wij vragen:
• Kennis van marketing, communicatie en social media
• Proactief en ondernemend – pakt zelf dingen aan.
• Brede belangstelling voor de multiculturele samenleving
• Een breed netwerk in Rotterdam en omgeving, met name binnen het bedrijfsleven
• Integer en betrokken
• Ondernemend, inspirerend en beschikken over goede contactuele eigenschappen
• Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands (bij voorkeur ook Spaans)
• Ervaring met onderhandelen

Wij bieden:
• De mogelijkheid om je kennis van het Spaans te vergroten en contacten met mensen uit allerlei (Spaanstalige) landen!
• Vergoeding van gemaakte reiskosten
• Verbreding van je netwerk hier in Rotterdam en Nederland.
• Mogelijkheden om je talenten en hoedanigheden te ontwikkelen.
• WA Verzekering tijdens de activiteiten die namens de Stichting gerealiseerd worden.


Vrijwilligercoördinator (8 uur/week)

Functieomschrijving:
Het coördineren van het vrijwilligerswerk binnen de stichting (verantwoordelijkheid voor o.a. het vrijwilligersbeleid, de ondersteuning en belangenbehartiging van vrijwilligers). Het aansturen van de vrijwilligers binnen de stichting (verantwoordelijk voor o.a. de aansturing, plaatsing en begeleiding van vrijwilligers.

De vrijwilligerscoördinator vervult:
• Een ondersteunende rol naar het bestuur gericht op de vrijwilligers en het vrijwilligerswerk in de stichting. Het leiding geven aan de vrijwilligers vindt op de werkplek zelf plaats.
• Een sturende rol ten opzichte van de vrijwilligers in de stichting.

Wij vragen:
• Deskundigheid op het gebied van werken met vrijwilligers.
• Analytisch en beleidsmatig kunnen denken (visie en vrijwilligersbeleid ontwikkelen; ontwikkelingen bijhouden en vertalen naar het vrijwilligerswerk).
• Zelfstandig kunnen werken (prioriteiten bepalen, leidinggeven, overleggen, problemen oplossen, keuzes maken).
• Goede sociale vaardigheden. (contacten kunnen leggen en omgaan met zeer verschillende mensen, luisteren, invoelen, individuele en groepsgesprekken voeren, omgaan met emoties, omgaan met weerstanden en kritiek).
• Goede leidinggevende vaardigheden (verschillende leidinggevende stijlen kunnen hanteren, motiveren en stimuleren van vrijwilligers, taken verdelen en delegeren, teamvorming stimuleren).
• Beheersing van de Nederlandse en Spaanse taal in woord en geschrift.

Wij bieden:
• De mogelijkheid om je kennis van het Spaans te vergroten!
• Contacten met mensen uit allerlei (Spaanstalige) landen!
• Vergoeding van gemaakte reiskosten
• Training om beter als vrijwilliger te kunnen functioneren.
• Verbreding van je netwerk hier in Rotterdam en Nederland.
• Mogelijkheden om je talenten en hoedanigheden te ontwikkelen.
• WA Verzekering tijdens de activiteiten die namens de Stichting gerealiseerd worden.

Bijzonderheden:
Flexibele werktijden


Secretaresse (8-12 uur/week)

Functieomschrijving:
Je bent verantwoordelijk voor het binnenkomende telefoonverkeer, in- en uitgaande post, mail afhandeling en ondersteuning van onze projectmedewerker/fondsenwerver in de breedste zin van het woord. Tevens help je mee bij het organiseren van vergaderingen, lunches en andere voorkomende algemene werkzaamheden die op kantoor gedaan moeten worden.

Wij vragen:
• Beheersing van de Nederlandse en Spaanse taal in woord en geschrift.
• Enthousiasme, betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel
• Zelfstandigheid, zorgvuldigheid en oplettendheid
• Zich houden aan de geheimhoudingsplicht
• Dienstverlenend en servicegericht
• Servicegerichte instelling en een ‘vrijwillig maar niet vrijblijvend’-mentaliteit

Wij bieden:
• Een zelfstandige vrijwilligersfunctie met flexibele werktijden
• Mogelijkheid tot het volgen van trainingen
• Contacten met mensen uit allerlei (Spaanstalige) landen!
• Verbreding van je netwerk hier in Rotterdam en Nederland.
• Mogelijkheden om je talenten te ontwikkelen.
• Reiskosten op basis van ov
• WA- en ongevallenverzekering


Penningmeester (m/v) (ca. 6 uur/week)

Elke werkgroep maakt een eigen jaarplanning en begroting gekoppeld aan fondsen-werving.
Het bestuur van de stichting heeft als werkgever en leidinggevende binnen de organisatie een aansturende taak en zal toezicht houden op de uitoefening van de werkzaamheden en de voortgang van de projecten en de organisatie.

De penningmeester neemt in het dagelijks bestuur van de stichting de verantwoordelijkheid voor de financiële zaken in gezamenlijke bevoegdheid. De penningmeester legt verantwoording af aan het bestuur.

Functieomschrijving:
Het gaat om een onbezoldigde bestuursfunctie, waarbij de penningmeester verant-woordelijk is voor:
• Het voorbereiden van het financieel beleid van het bestuur en het vertalen van het beleid in financieel beheer naar een meerjarenplan van de stichting
• Beheer van de financiën van de stichting: liquiditeit en financiering, kostenbeheersing en budgetbeheer
• Toezicht houden op de financiële en de salarisadministratie inclusief kasbeheer en banktransacties binnen de stichting en werkgroepen
• Het fiatteren van betaalopdrachten
• Opstellen van de jaarlijkse begroting van de stichting aan de hand van het jaarplan met medewerking van de financieel projectmedewerkster van de stichting
• Controleren van de jaarlijkse begrotingen van de projecten/werkgroepen
• Voorstellen doen aan het bestuur over de hoogte van vrijwilligersvergoedingen en salariëring conform de wettelijke regels en de CAO Welzijn
– Voorstellen doen aan het bestuur over kasbeheer binnen de stichting, alsmede de hoogte van eigen bijdragen van cliënten in de diverse projecten
• Voorstellen doen aan het bestuur over de te verstrekken noodhulp uit het Noodfonds van de stichting
• Controle van het financieel jaarverslag in samenwerking met het accountantskantoor
• Bijwonen van bestuursvergaderingen en bijeenkomsten die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van het penningmeesterschap en het dagelijks bestuur van de stichting.

Profiel:
• HBO niveau
• Aantoonbare (bestuurlijke) ervaring in de functie van penningmeester, financiële en salarisadministratie
• Bekend zijn met geautomatiseerde systemen en wettelijke bepalingen met betrekking tot de financiën van een stichting
• Uitstekend boekhoudkundig en financieel inzicht
• Cijfermatig inzicht en analytisch denkvermogen.
• Organisatievermogen
• Brede belangstelling voor de multiculturele samenleving
• Integer en betrokken; bereid zich voor 100% in te zetten en de intentie hebben om minimaal één zittingsperiode (4 jaar) te willen vol maken
• Ondernemend, inspirerend en beschikken over goede contactuele eigenschappen
• Democratisch denker en beschikken over dienstverlenende instelling
• Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands (bij voorkeur ook Spaans)
• Ervaring met onderhandelen
• Geen tegenstrijdige belangen met betrekking tot privé situatie/functie als bestuurslid.

De voorkeur gaat uit naar iemand die affiniteit heeft met de Spaanssprekende gemeenschap in Rotterdam e.o. en het doel en missie van de Stichting Nuestra Casa onderschrijft.

Reageren is niet mogelijk