PENNINGMEESTER (M/V) voor circa 8 uur p/w

STICHTING NUESTRA CASA ZOEKT PER DIRECT EEN NIEUWE PENNINGMEESTER (M/V) voor circa 8 uur per week (vrijwilligersfunctie)

Verbreed je horizon, zet je kwaliteiten in binnen een internationale Spaanstalige werkomgeving en doe nieuwe ervaringen op!  

Stichting Nuestra Casa is een sociaal-maatschappelijk steunpunt voor Spaanssprekenden in Rotterdam en omgeving. De stichting stelt zich als doel participatie, integratie en zelfredzaamheid te stimuleren door sociaal isolement te doorbreken en samen ruimte te creëren zodat ze zelf hun weg binnen de Nederlandse samenleving weten te vinden.

Dit gebeurt door vanuit een centraal kantoor professionele ondersteuning te bieden aan een aantal werkgroepen en vrijwilligers die activiteiten organiseren en uitvoeren in het kader van de projecten:

Apoyo a la Mujer: ondersteuning van vrouwen in moeilijke situaties;

Cercanía: bezoek en ondersteuning van ouderen en zieken, inclusief terminale en chronisch zieken; bezoek en ondersteuning van (ex)gedetineerden in detentie- en uitzetcentra;

Casa Abierta: juridisch-maatschappelijke ondersteuning via een inloopspreekuur, consulten bij advocaat en psychologe, noodhulp, handenarbeid en Nederlandse taalles.

De penningmeester neemt in het dagelijks bestuur van de stichting de verantwoordelijkheid voor de financiële zaken in gezamenlijke bevoegdheid. De penningmeester legt verantwoording af aan het bestuur.

Functieomschrijving:

Het gaat om een onbezoldigde bestuursfunctie, waarbij de penningmeester verantwoordelijk is voor:

 • Het voorbereiden van het financieel beleid van het bestuur en het vertalen van het beleid in financieel beheer naar een meerjarenplan van de stichting
 • Beheer van de financiën van de stichting: liquiditeit en financiering, kostenbeheersing en budgetbeheer
 • Toezicht houden op de financiële en de salarisadministratie inclusief kasbeheer en banktransacties binnen de stichting en werkgroepen
 • Het fiatteren van betaalopdrachten
 • Opstellen van de jaarlijkse begroting van de stichting aan de hand van het jaarplan met medewerking van de financieel projectmedewerkster van de stichting
 • Controleren van de jaarlijkse begrotingen van de projecten/werkgroepen
 • Voorstellen doen aan het bestuur over de hoogte van vrijwilligersvergoedingen en salariëring conform de wettelijke regels en de CAO Welzijn
 • Voorstellen doen aan het bestuur over kasbeheer binnen de stichting, alsmede de hoogte van eigen bijdragen van cliënten in de diverse projecten
 • Voorstellen doen aan het bestuur over de te verstrekken noodhulp uit het Noodfonds van de stichting
 • Controle van het financieel jaarverslag in samenwerking met het accountantskantoor
 • Bijwonen van bestuursvergaderingen en bijeenkomsten die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van het penningmeesterschap en het dagelijks bestuur van de stichting.

Profiel:

 • Hbo-niveau
 • Aantoonbare (bestuurlijke) ervaring in de functie van penningmeester, financiële en salarisadministratie
 • Bekend zijn met geautomatiseerde systemen en wettelijke bepalingen met betrekking tot de financiën van een stichting
 • Uitstekend boekhoudkundig en financieel inzicht
 • Cijfermatig inzicht en analytisch denkvermogen
 • Organisatievermogen
 • Brede belangstelling voor de multiculturele samenleving
 • Integer en betrokken; bereid zich voor 100% in te zetten en de intentie hebben om minimaal één zittingsperiode (4 jaar) te willen vol maken
 • Ondernemend, inspirerend en beschikken over goede contactuele eigenschappen
 • Democratisch denker en beschikken over dienstverlenende instelling
 • Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands (bij voorkeur ook Spaans)
 • Ervaring met onderhandelen
 • Geen tegenstrijdige belangen met betrekking tot privé situatie/functie als bestuurslid.

De voorkeur gaat uit naar iemand die affiniteit heeft met de Spaanssprekende gemeenschap in Rotterdam e.o. en het doel en missie van de Stichting Nuestra Casa onderschrijft.

Wij bieden

 • Mogelijkheid tot het volgen van trainingen
 • Contacten met mensen uit allerlei (Spaanstalige) landen!
 • Verbreding van je netwerk hier in Rotterdam en Nederland.
 • Mogelijkheden om je talenten te ontwikkelen.
 • Vrijwilligersvergoeding
 • WA- en ongevallenverzekering

Interesse?

Voor vragen kun je contact opnemen met de voorzitter van Stichting Nuestra Casa via telefoon 010-4677118 of r.frans@nuestracasarotterdam.nl

Mail je motivatiebrief en curriculum vitae in het Nederlands, uiterlijk 1 januari 2017 naar e-mail: bestuur@nuestracasarotterdam.nl.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.