PROJECTCOORDINATOR CASA ABIERTA (VRIJWILLIGERSWERK)

Als projectcoördinator ben je verantwoordelijk voor de project Casa Abierta (Open Huis)

Nuestra Casa is een multiculturele migrantenorganisatie voor Spaanstaligen in Rotterdam en omgeving. Nuestra Casa richt zich op integratie en participatie van Spaanstaligen in de Nederlandse samenleving. We helpen mensen om op eigen benen te staan, zodat ze meer kansen hebben en een betere kwaliteit van leven. We werken hierbij intensief samen met anderen, zodat we onze cliënten goed kunnen bereiken, helpen en doorverwijzen.

Wat doet Casa Abierta?

Casa Abierta (Open Huis) is er voor mannen en vrouwen die sociale, economische en taalproblemen hebben. Luisteren naar het probleem of de vraag van de bezoeker en zorgen voor de juiste doorverwijzing, het aanvragen van zorg- en huurtoeslag, kinderopvang, bijzondere bijstand, langdurigheidstoeslag, heffingskortingen, Wmo-voorzieningen, kwijtschelding gemeentelijke belastingen, contact nemen met organisatie zoals IND, Gemeente Rotterdam, welzijnsorganisaties enzovoort. Casa Abierta heeft de volgende activiteiten:

 • Inloopspreekuur
 • Juridisch spreekuur
 • Psychologische spreekuur
 • Nederlandse lessen
 • Voorlichtingsbijeenkomsten

Taken en bevoegdheden van de coördinator

 • Informeert aan de vrijwilligers betrokken bij het project het doel, de taken en hoe binnen de projectgroep gewerkt wordt;
 • Geeft een beeld van de totale organisatie en welke plek de vrijwilliger daarin plaatsneemt;
 • Zorgt voor de goede registratie van nieuwe vrijwilligers. Daarna draagt zij/hij deze informatie aan de vaste medewerker binnen Nuestra Casa;
 • Is verantwoordelijke om activiteiten en werkzaamheden binnen het project in te richten en met het team uitvoeren;
 • Stimuleert de betrokkenheid van de vrijwilligers en geeft waardering aan hun werk;
 • Begeleidt en ondersteund de vrijwilligers hun werkzaamheden;
 • Zorgt dat jaarlijks functioneringsgesprekken gehouden worden waarin wederzijdse behoeften, wensen en verwachtingen uitgesprokken worden en op elkaar afgestemd.
 • Maakt elke 6 maanden een verslag van de tussentijd gerealiseerde activiteiten, bereikt doelen en verbetering van het project;
 • Onderhoudt contact met het bestuur en rapporteert/adviseert over de werkzaamheden;

Wij vragen

 • Beheersing van de Nederlandse en Spaanse taal in woord en geschrift.
 • Leidinggevende capaciteiten
 • Sociale vaardigheden
 • Kennis van maatschappelijke ontwikkelingen en problematiek
 • Administratieve kennis
 • Plan- en organisatievermogen
 • Je bent een duizendpoot met helikopterview en vindt het leuk om in teamverband te werken.
 • Kennis van de sociale kaart van Rotterdam
 • Contacten onderhouden met organisaties
 • Beschikking hebben over 8 tot 10 uur per week

Wij bieden

 • Een zelfstandige vrijwilligersfunctie met flexibele werktijden
 • Mogelijkheid tot het volgen van trainingen
 • Contacten met mensen uit allerlei (Spaanstalige) landen!
 • Verbreding van je netwerk hier in Rotterdam en Nederland.
 • Mogelijkheden om je talenten te ontwikkelen.
 • Vrijwilligersvergoeding
 • WA- en ongevallenverzekering

Bijzonderheden:

Je zal leidinggeven aan 25 vrijwilligers.

Mail je motivatiebrief en curriculum vitae in het Nederlands, uiterlijk 1 januari 2017 naar e-mail: sollicitatie@nuestracasarotterdam.nl

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.