Privacy Statement

STICHTING NUESTRA CASA – ONS PRIVACY STATEMENT 

U hebt het misschien gehoord: vanaf 25 mei 2018 wordt de vernieuwde privacy wetgeving gehandhaafd. Bij Stichting Nuestra Casa hechten we veel waarde aan het vertrouwen dat u ons schenkt als deelnemer of samenwerkingspartner. Daarom is het voor ons belangrijk om uw persoonlijke gegevens te beschermen.

Voor u betekent dit een belangrijke uitbreiding van uw bestaande rechten met betrekking tot de privacy en de beveiliging van uw gegevens en een verbetering van de bescherming van uw persoonlijke informatie. Dit alles is iets wat wij zeer serieus nemen. We hebben die positieve veranderingen dan ook verwerkt in ons privacy beleid. In het privacy beleid leest u hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen, opslaan en verwerken en hoe u contact met ons kunt opnemen om uw rechten uit te oefenen.

Contactgegevens:

Website: www.nuestracasarotterdam.nl

Adres: Verbraakstraat 23 3036 MR Rotterdam

Email: info@nuestracasarotterdam.nl

Tel: 0104677118

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Nuestra Casa verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Arbeidsverleden (Curriculum vitae)
– Sollicitatie of motivatiebrief
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Stichting Nuestra Casa verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– gezondheid

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

Uw privacy

De vrijwilligers van Nuestra Casa gaan zorgvuldig om met uw privacy en we zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van www.nuestracasarotterdam.nl. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Wat doen we met de verzamelde gegevens

Nuestra Casa respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en de deelnemers van haar diensten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Stichting Nuestra Casa verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en cursussen.

– Het afhandelen van uw betaling.

– Deelname aan onze diensten of activiteiten: Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten of activiteiten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. Het verwerken van persoonsgegevens dient zorgvuldig te gebeuren. We werken daarvoor met een registratiesysteem die voor de vrijwilligers alleen toegankelijk is met een inlognaam en wachtwoord. De vrijwilligers van Stichting Nuestra Casa werken met een privacy protocol wat zich houdt aan de Wet bescherming persoonsgegevens. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Nuestra Casa of die van een derde partij.

Communicatie

Wanneer u e-mail- of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Nuestra Casa of die van een derde partij.

Sociale knoppen

Op de site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op Facebook, Twitter en Instagram. Deze links zijn van de sociale media zelf en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat u ingelogd bent zodat u niet iedere keer op Facebook of Twitter hoeft in te loggen zodra u iets wilt delen. Om te zien wat zij met persoonsgegevens doen die zij met deze code binnen krijgen, kunt u de privacyverklaringen van Facebooken Twitter(welke regelmatig kunnen wijzigen) inzien.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld (los van eventuele derden die betrokken zijn bij de gegevensopslag). Met deze derden zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze vrijwilligers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Stichting Nuestra Casa verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Nuestra Casa blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare techieken, die wij gebruiken:

This site uses cookies – small text files that are placed on your machine to help the site provide a better user experience. In general, cookies are used to retain user preferences, store information for things like shopping carts, and provide anonymised tracking data to third party applications like Google Analytics. As a rule, cookies will make your browsing experience better. However, you may prefer to disable cookies on this site and on others. The most effective way to do this is to disable cookies in your browser. We suggest consulting the Help section of your browser or taking a look at the About Cookies website which offers guidance for all modern browsers Veranderingen 

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Inzien en aanpassen persoonsgegevens

U heeft het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Verzoeken om aanpassingen zullen wij zo snel mogelijk behandelen. Een verzoek kunt u indienen via bestuur@nuestracasarotterdam.nl

Wij bieden alle bezoekers en deelnemers de mogelijkheid tot het veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op een moment aan ons is verstrekt.

1 – Aanpassen/uitschrijven: Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u via bestuur@nuestracasarotterdam.nlmet ons contact op nemen.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen hebt over dit privacy beleid, kunt u via bestuur@nuestracasarotterdam.nlmet ons opnemen.

Toepasselijk recht

Op de website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met de website en disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.  

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.