Home

Stichting Nuestra Casa is een inloopshuis voor Spaanstaligen woonachtig in Rotterdam en omgeving die in haar activiteiten integratie en participatie wil bevorderen. Bij Nuestra Casa is ruimt voor dubbele loyaliteit.

Stichting Nuestra Casa Rotterdam (SNC) is een Spaanstalige multiculturele migrantenorganisatie die zich richt op Spaanstaligen in Rotterdam en omgeving. Opgericht in 2009, vindt zijn oorsprong in 1995 in de Spaanstalige kerk ‘Parroquia Sagrada Familia’.

Bestuurt en ondersteund in haar werk door vrijwilligers, richt SNC zich op de integratie en partici- patie van Spaanssprekende migranten in de Nederlandse samenleving. We helpen mensen om eigen benen te staan en redzaam te zijn, zodat ze meer kansen krijgen in hun persoonlijke en pro- fessionele ontwikkeling. Dit resulteert in een betere kwaliteit van leven en een snelle aanpassing aan hun nieuwe leven. Stichting Nuestra Casa Rotterdam opereert vanuit drie werkgroepen:

➢ Apoyo a la Mujer – AM (Ondersteuning voor vrouwen): biedt ruimte voor respect, luisteren, vertrouwen, vrijheid en samenleven van Spaanstalige vrouwen (en mannen) en hun kinderen. Wij bieden begeleiding en psychologisch advies bij huiselijk geweld, problemen met de partner of kinderen. We organiseren ook vrijetijdsactiviteiten voor ouders, jongeren en kinderen, zo- als: een zomerkamp, muzikale, sportieve en artistieke activiteiten. Wij verzorgen trainingen voor persoonlijke ontwikkeling en workshops gericht op oriëntatie en preventie.

➢ Casa Abierta – CA (Open Huis): biedt juridische begeleiding bij migratie- en arbeidsconflicten. Daarnaast biedt het wekelijks inloopspreekuur hulp bij praktische zaken, zoals: schulden, thuis- administratie, ondersteuning bij allerlei procedures en algemene begeleiding. CA organiseert ook Nederlandse lessen op basisniveau en voorlichtingsbijeenkomsten op de Nederlandse cul- tuur en samenleving. Dit bevordert de integratie van Spaanstaligen in Nederland.

➢ Cercanía – CE (Nabijheid): gericht op Spaanstalige oudere volwassenen die zich geïsoleerd en eenzaam voelen vanwege de taalbarrière. We bieden hen ruimte voor ontmoeting, dialoog, ontspanning en het kunnen uitten van hun talenten; door middel van groepsactiviteiten n alge- mene culturele bezoeken. We bieden ook workshops aan over het gebruik van mobiele tele- foons, tablets en laptops.

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.