¿Quiénes somos?

Waarom is Stichting Nuestra Casa nodig? Behoefte aan informatie door EU-migranten vanuit Spanje Binnen de EU is er vrij verkeer van personen en goederen. Mensen met een EU-paspoort zijn niet verplicht een inburgeringsexamen af te leggen, maar hebben ook geen rechten. Stichting Nuestra Casa heeft te maken met een grote toestroom van nieuwkomers die vanwege de hoge werkloosheid in Spanje hun toevlucht zoeken in andere Europese landen op zoek naar een inkomen. Deze mensen hebben behoefte aan informatie. De informatievoorziening vanuit de gemeente is zeer beperkt en mager (individueel, eenmalig). Het op weg helpen in Nederland van deze migranten is dan volledig afhankelijk van familie, kennissen en tussenpersonen. Dat de verstrekte informatie dan vaak niet accuraat, betrouwbaar of soms onjuist is zorgt voor situaties die de samenleving als geheel een heleboel kosten.* Relatieproblemen, huiselijk geweld en mensenhandel Naast de (arbeids)migranten uit Spanje komen er ook veel Spaanstalige migranten uit Latijns-Amerika vanwege de liefde naar Nederland. Interculturele relaties kennen vaak extra veel problemen. Er is regelmatig sprake van ernstige relatieproblemen of mishandeling. De betrokken vrouwen hebben dan behoefte aan juridische, sociale en vaak ook financiële hulp. Helaas zijn er ook vrouwen die in de val lopen van loverboys en mensenhandelaren. Ze denken een leuke partner te hebben gevonden, die er financieel ‘warmpjes’ bij zit, maar al snel na aankomst in Nederland blijkt dat hij andere bedoelingen heeft. Ook deze vrouwen kloppen steeds vaker bij Nuestra Casa aan. Taalbarrière Zowel Spaanstalige migranten als Nederlandse instanties benaderen Stichting Nuestra Casa regelmatig voor hulp bij de onderlinge communicatie. Het niet (goed) beheersen van de Nederlandse taal vormt een belemmering in het contact tussen de gemeente en andere instanties met nieuwe EU-migranten. Gemeenten vinden dat ze weinig mogelijkheden hebben (door het ontbreken van een inburgeringsplicht) om de verbetering van de taalbeheersing van EU-migranten te stimuleren. Europese migranten hebben vooral behoefte aan goede, snelle en betaalbare taallessen*. Financiële problemen Veel migranten verkeren in financiële problemen. Regelmatig zijn de problemen te wijten aan problemen met instanties, zoals het te laat ontvangen van uitkeringen of toeslagen, of het (tijdelijk) intrekken hiervan in verband met het vernieuwen van de verblijfsvergunning, terwijl de vaste lasten doorlopen. Ook misverstanden door het niet (goed) begrijpen van brieven spelen een belangrijke rol. Sociaal isolement Veel Spaanstalige migranten bevinden zich in een sociaal isolement, vooral ouderen, zieken en gedetineerden. Dat komt door de taalbarrière en het ontbreken van een netwerk. Afstand tot de arbeidsmarkt Veel van onze cliënten en vrijwilligers hebben een afstand tot de arbeidsmarkt, vanwege de taalbarrière, cultuurverschillen, afwijkende diploma’s of discriminatie. Dit komt hun zelfbeeld niet ten goede, los van alle financiële zorgen die het oplevert. *Bron: http://www.lize.nl/signalering-van-knelpunten-maar-geen-gericht-beleid/  

Comentarios cerrados.