Het project Cercanía richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van leven van Spaanstalige ouderen, zieken en gehandicapten in Rotterdam en omgeving en het wegnemen van isolement en eenzaamheid.

Gevangenisbezoek (Visita a la Cárcel)

In het project Visita a la Cárcel (gevangenis bezoek) bezoeken vrijwilligers Spaanssprekende gedetineerden. Dit doen ze zowel individueel als door middel van de organisatie van groepsactiviteiten en vieringen in de gevangenis. Visita a la Cárcel krijgt een uitnodiging of verzoek van een penitentiaire instelling daartoe.

Het bijzondere van dit project is, dat een deel van de vrijwilligers ook deel uitmaakt van het koor van de Spaanstalige Parochie La Sagrada Familia. De bezoeken en activiteiten worden daardoor altijd begeleid met Spaanse (gitaar)muziek en zang. Er wordt ook informatie, voorlichting en noodhulp gegeven, in samenwerking met de pastorale medewerkers in de diverse penitentiaire instellingen. Ex-gedetineerden kunnen na hun detentie, indien zij dat willen, toetreden tot de (geloofs)gemeenschap van La Sagrada Familia, maar onafhankelijk daarvan wordt aan hen uiteraard desgewenst steun geboden bij het resocialiseringsproces of de terugkeer naar het land van herkomst.

La Sagrada Familia neemt via Visita a la Cárcel deel aan ´Kerken met Stip´, waarbij de vrijwilligers deelnemen aan trainingen en informatiebijeenkomsten voor het omgaan met (ex)gedetineerden. Het bezoek wordt door gedetineerden enorm gewaardeerd. De wijze waarop de vrijwilligers vorm geven aan dit project heeft ook extern waardering geoogst. Een aantal jaar geleden ontving Visita a la Cárcel de Petrus Nolascus Prijs, een onderscheiding die in het leven is geroepen door Kerk en Koepel, een Arnhemse werkgroep van vrijwilligers die meehelpen in het gevangenispastoraat. Vrijwilligers van Visita a la Cárcel bezoeken ook regelmatig al dan niet uitgeprocedeerde Spaanssprekende (minderjarige) asielzoekers in asielzoekers- en uitzetcentra.

Reageren is niet mogelijk