Welkom bij Nuestra Casa (Ons Huis)

Stichting Nuestra Casa Rotterdam is een multiculturele migrantenorganisatie voor Spaanstalig in Rotterdam en omgeving. Iedereen mag er zijn in eigenheid en voelt zich er thuis en welkom. Stichting Nuestra Casa Rotterdam richt zich op integratie en participatie van Spaanstalig in de Nederlandse samenleving. Nuestra Casa helpt mensen om op eigen benen te staan, zodat ze meer kansen hebben en een betere kwaliteit van leven. We werken hierbij intensief samen met anderen, zodat we onze cliënten goed kunnen bereiken, helpen en doorverwijzen. Stichting Nuestra Casa Rotterdam werkt voornamelijk met vrijwilligers.
Inloopspreekuur
 
Inloopspreekuur
Elke donderdagochtend is het inloopspreekuur. Mensen kunnen dan tussen 10 en 12 uur zonder afspraak binnenlopen voor advies. Indien mogelijk verwijzen de vrijwilligers van Casa Abierta hen door naar andere instanties voor hulp.
Nederlandse lessen
 
Nederlandse lessen
Casa Abierta wil aan Spaanssprekende mensen die om de één of andere reden gebrek aan kennis van de Nederlandse samenleving of taal hebben, de mogelijkheid bieden om in hun eigen taal de informatie te verkrijgen die hen helpt om de Nederlandse samenleving te begrijpen.
Vrouwenondersteuning
 
Vrouwenondersteuning
In 1995 is deze groep ontstaan als positief en concreet antwoord op de behoefte van de vrouw. Wij werken er aan om een ruimte van respect, een luisterend oor, vertrouwen, nabijheid, vrijheid en betrokkenheid te bieden aan Spaanssprekende vrouwen en hun kinderen.
Nabijheid
 
Nabijheid
Het project Cercanía richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van leven van Spaanstalige ouderen, zieken en gehandicapten in Rotterdam en omgeving en het wegnemen van isolement en eenzaamheid.